آمریکا مدعی دستیابی توافق درباره غزه شد

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است