ابراهیم عزیزی ، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی