اتفاق عجیب در استقلال؛ بازیکن مازاد بازگشت!

اتفاق عجیب در استقلال؛ بازیکن مازاد بازگشت!

با تصمیم سرمربی و با توجه به نیاز تیم، آرمان رمضانی در فصل جدید نیز همچنان پیراهن آبی به تن خواهد کرد.

این بازیکن از امروز دوباره در تمرین حاضر شد.

اتفاق عجیب در استقلال؛ بازیکن مازاد بازگشت!