اثر تعامل ایران و عربستان بر اقتصاد

اثر تعامل ایران و عربستان بر اقتصاد

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در رابطه با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ، گفت: سیاستی که دولت سیزدهم در رابطه با تعامل با همه کشورهای همسایه در پیش گرفته در حال حاضر بسیار منطقی است و باعث ایجاد یک توازن در تعاملات بین‌المللی گردیده که ثمرات این سیاست و اقداماتی که دولت و دستگاه دیپلماسی در این حوزه دارد، مستقیما متوجه ملت خواهد بود و دربردارنده‌ منافع ملی است.

وی افزود: سالهاست که دشمن شماره یک اسلام یعنی رژیم صهیونیستی برای پیشبرد مطامع خودش بر طبل اختلاف در میان کشورهای منطقه، علی الخصوص کشورهای بزرگ و تاثیرگذاری همچون ایران و عربستان می‌کوبد.

خجسته پور خاطرنشان کرد: اما دور جدید روابط ایران و عربستان خواب پریشان دشمنان اسلام را خصوصا صهیونیستهای کودک کش را آشفته نمود و منطقه را از ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی برای رژیم صهیونیستی ناامن تر و برای دوستداران اسلام عزیز با ثبات تر نمود.

وی در ادامه گفت: امروز این سطح از روابط دو کشور ایران و عربستان تنها به موضوعات سیاسی منتهی نخواهد شد و حتما در حوزه های تجاری و اقتصادی نیز مثمر ثمر و راهگشاست و در نهایت به نفع مردم دو کشور ایران و عربستان خواهد بود و افول صهیونیست‌ها و آمریکا را در پی دارد.

تعامل ایران و عربستان جدا از حوزه سیاسی در اقتصاد هم مثمر ثمر خواهد بود

این فعال سیاسی در ادامه گفت: امیدوارم با درایت و تدبیر و بر آموزه های دین مبین اسلام و با حفظ منافع ملی، روابط ایران و عربستان و همچنین روابط با سایر کشورهای منطقه ارتقاء و بهبود یابد تا بیش از پیش شاهد افول کشورهای غربی و صهیونیستی در منطقه باشیم.

خجسته پور در پایان گفت: توسعه روابط ایران و عربستان معادلات انتقال قدرت از غرب به شرق را تسریع می‌کند و ریاض هم با درک این واقعیت در پی نزدیکی بیشتر به چین و روسیه است و از این پس ما شاهد تغییر معادلات منطقه و جهان خواهیم بود.