اجرای مطلوب برنامه سلامت سالمندان در راستای کاهش ابتلا به
کووید ۱۹ در کرمانشاه
اجرای مطلوب برنامه سلامت سالمندان در راستای کاهش ابتلا به
کووید ۱۹ در کرمانشاه

کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-دکتر شکیبا گفت: با توجه به در معرض خطر بودن افراد بالای ۶۰ سال و اینکه این افراد در اپیدمی کرونا در معرض آسیب بیشتری قرار داشتند اقدامات قابل توجهی در راستای حفظ سلامت سالمندان در راستای کاهش ابتلا به کووید ۱۹ در استان صورت گرفت./شناسایی سالمندان پر خطر و ناتوان جهت دریافت مراقبت […]

اجرای مطلوب برنامه سلامت سالمندان در راستای کاهش ابتلا به کووید ۱۹ در کرمانشاه

کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-دکتر شکیبا گفت: با توجه به در معرض خطر بودن افراد بالای ۶۰ سال و اینکه این افراد در اپیدمی کرونا در معرض آسیب بیشتری قرار داشتند اقدامات قابل توجهی در راستای حفظ سلامت سالمندان در راستای کاهش ابتلا به کووید ۱۹ در استان صورت گرفت./شناسایی سالمندان پر خطر و ناتوان جهت دریافت مراقبت و حمایت براساس طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، ارسال دستورالعمل پیشگیری و کنترل کووید۱۹ در مراکز شبانه روزی و نگهداری سالمندان به اداره بهزیستی، کمیته امداد و شهرستان ها، آموزش سالمندان و خانواده آنها در خصوص بیماری ناشی از ویروس کرونا و پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری در گروه آسیب پذیر سالمند از مهمترین اقداماتی است که در این مدت در راستای حفظ سلامت سالمندان انجام شده است./همچنین در این مدت هماهنگی همه جانبه با سایر سازمان های ذیربط( مراکز دولتی و خصوصی نگهداری یا ارائه خدمات به سالمندان ) به منظور ارجاع و پیگیری موارد مشکوک به بیماری به مراکز بهداشت تابعه و تحت پوشش ونظارت بر فعالیت مراکز ارائه خدمت در خصوص مراقبت، پیگیری و ارجاع سالمندان کووید مثبت صورت گرفته است./محدود کردن ملاقات حضوری خانواده ها و بازدیدها در مراکز نگهداری تجمعی سالمندان آموزش لازم به منظور رعایت بهداشت فردی و محیطی افراد متولی در آماده سازی تغذیه سالمندان و طبخ غذا، آموزش تمام مددجویان و کارکنان درباره اصول حفاظت فردی، علائم بیماری، روش های پیشگیری و انتقال بیماری و آموزش لازم برای مصرف سبزیجات و میوه های تازه و مواد غذایی حاوی ویتامین C در رژیم غذایی روزانه سالمندان از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
برگزاری جشن خانگی تولد انقلاب اسلامی در کرمانشاه

 

 با توجه به در معرض خطر بودن افراد بالای ۶۰ سال و اینکه این افراد در اپیدمی کرونا در معرض آسیب بیشتری قرار داشتند اقدامات قابل توجهی در راستای حفظ سلامت سالمندان در راستای کاهش ابتلا به کووید ۱۹ در استان صورت گرفت.

 شناسایی سالمندان پر خطر و ناتوان جهت دریافت مراقبت و حمایت براساس طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، ارسال دستورالعمل پیشگیری و کنترل کووید۱۹ در مراکز شبانه روزی و نگهداری سالمندان به اداره بهزیستی، کمیته امداد و شهرستان ها، آموزش سالمندان و خانواده آنها در خصوص بیماری ناشی از ویروس کرونا و پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری در گروه آسیب پذیر سالمند از مهمترین اقداماتی است که در این مدت در راستای حفظ سلامت سالمندان انجام شده است.

همچنین در این مدت هماهنگی همه جانبه با سایر سازمان های ذیربط( مراکز دولتی و خصوصی نگهداری یا ارائه خدمات به سالمندان ) به منظور ارجاع و پیگیری موارد مشکوک به بیماری به مراکز بهداشت تابعه و تحت پوشش ونظارت بر فعالیت مراکز ارائه خدمت در خصوص مراقبت، پیگیری و ارجاع سالمندان کووید مثبت صورت گرفته است.

محدود کردن ملاقات حضوری خانواده ها و بازدیدها در مراکز نگهداری تجمعی سالمندان آموزش لازم به منظور رعایت بهداشت فردی و محیطی افراد متولی در آماده سازی تغذیه سالمندان و طبخ غذا، آموزش تمام مددجویان و کارکنان درباره اصول حفاظت فردی، علائم بیماری، روش های پیشگیری و انتقال بیماری و آموزش لازم برای مصرف سبزیجات و میوه های تازه و مواد غذایی حاوی ویتامین C در رژیم غذایی روزانه سالمندان از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
شستن خودرو به قیمت تمام شدن جان پدر

آموزش لازم برای محدود کردن تمامی فعالیت های گروهی سالمندان و عدم حضور جمعی آنان در مراکز نگهداری و پارک ها ،تعطیلی سراهای روزانه سالمندان ،اختصاص اتاق قرنطینه جهت سالمندان مشکوک به کووید ۱۹ در مراکز شبانه روزی و نگهداری سالمندان از دیگر اقدامات پیشگیرانه می باشد.

 غربالگری و مراقبت سالمندان در معرض خطر جهت مراقبت بیماری کووید ۱۹، پیگیری و ارجاع سالمندان مبتلا به کووید۱۹، انعکاس مطلب آموزشی در شبکه های مجازی با موضوع زندگی سالم در دوره سالمندی و طراحی و چاپ۶۰ پوستر، ۲۲ بنر، ۷۵۰۰ تراکت و ۶۵۰ پمفلت در خصوص کووید۱۹ نیز در این مدت انجام شده است.