اجلاس سراسری دبیران استانی شبکه ملی محیط زیست در ارومیه