اخبارتیم ملی ایران| استوری عجیب کاپیتان تیم ملی

اخبارتیم ملی ایران| استوری عجیب کاپیتان تیم ملی

در حالی که محمد موسوی، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران ، صبح امروز به جمع اردونشینان در ارومیه ملحق شد از شرایط هتل انتقاد کرد.

موسوی در استوری انتقادی خود نوشت: ما برای شرایط اردویی بهتر، ۲ هفته زودتر، خانواده را تنها گذاشتیم با این استدلال که شرایط اردویی ارومیه از تهران بهتر است ولی شرایط آن طور که باید، نیست. انگار تیم ملی والیبال برای کسی مهم نیست.