اخبار استقلال| جواد نکونام با بازیکنان استقلال چه کرد؟

اخبار استقلال| جواد نکونام با بازیکنان استقلال چه کرد؟

شاگردان امروز هم مثل روز گذشته تمرین پرفشاری را در کمپ برگزار کردند.

در این‌ جلسه تمرینی ابتدا اهداف تمرینی را برای بازیکنان توضیح داد و سپس بازیکنان با توپ‌ گرم کردند.

نکونام

پاسکاری و پرس پرفشار در نیمه زمین بخش بعدی تمرین استقلال بود که حسابی عرق بازیکنان را در آورد. در ادامه با دستور کادر فنی بازیکنان در یک نیمه از زمین فوتبال بازی کردند. در پایان این بخش، تمرینات تاکتیکی شد و کادر فنی تاکید زیادی به اجرای درست تاکتیک‌های تیمی داشتند.

تمرین امروز یک ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید.