اختلال در ارتباط تلفنی محدوه بزرگراه آیت الله سعیدی و آزادگان

به دلیل آتش سوزی در حوضچه مخابراتی، ارتباطات مشترکان مراکز آیت الله ایروانی و شهید خوشقدم و شهروندان محدوده رباط کریم و جاده ساوه واقع در جنوب غرب تهران تا اطلاع ثانوی با اختلال همراه است.

شایان ذکر است همکاران بخش های فنی مخابرات تهران، از اولین لحظات وقوع حادثه در محل حاضر شدند و پس از اطفای حریق نسبت به پاکسازی، ترمیم و بازسازی شبکه مخابراتی اقدام نمودند.

نوشته اختلال در ارتباط تلفنی محدوه بزرگراه آیت الله سعیدی و آزادگان اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.