اخطار شناورهای سپاه به ناوگروه آمریکا در تنگه هرمز

اخطار شناورهای سپاه به ناوگروه آمریکا در تنگه هرمز

در جریان بیست وچهارمین مجمع فرماندهان سپاه، تصاویری از رصد در و تمکین آنها از دستورات نیروی دریایی سپاه منتشر شد.
دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در تشریح این اقدام گفت: در این رصد ناوبالگردبر شناور آمریکایی‌ها مبادرت به پرواز بالگرد می‌کنند اما بعد از اخطار کنترل باند تنگه هرمز، ناو تیپ ذوالفقار که مسئولیت کنترل باند ورودی را عهده‌دار است و همچنین حضور شناورهای نیروی دریایی سپاه، آنها مجبور به نشاندن بالگردها بر روی ناو می‌‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین خروج آمریکایی‌ها در آبان ماه 1400 بوده است و اقدام اخیر اولین ورود به خلیج فارس به شمار می‌رود.

در ادامه تصاویری که توسط سامانه‌های پایش و کنترل نیروی دریایی سپاه از اخطار به این ناوگروه آمریکایی در روز پنجشنبه 26 مرداد ماه سال 1402 ثبت شده است، را ببینید:

اخطار شناورهای سپاه به ناوگروه آمریکا در تنگه هرمز6

اخطار شناورهای سپاه به ناوگروه آمریکا در تنگه هرمز5

اخطار شناورهای سپاه به ناوگروه آمریکا در تنگه هرمز4

اخطار شناورهای سپاه به ناوگروه آمریکا در تنگه هرمز3

اخطار شناورهای سپاه به ناوگروه آمریکا در تنگه هرمز2

اخطار شناورهای سپاه به ناوگروه آمریکا در تنگه هرمز1