اخطار قوه قضاییه به سازمان جهاد کشاورزی تهران

اخطار قوه قضاییه به سازمان جهاد کشاورزی تهران

علی القاصی، رئیس کل استان تهران در پی عدم اجرای صد‌ها فقره حکم قلع و قمع بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در شهرستان‌های مختلف استان تهران به‌رغم قطعیت و لازم‌الاجرا بودن احکام، خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران اخطاریه‌ای صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این اخطاریه ضمن اشاره به بلاتکلیفی احکام فوق‌الذکر به‌رغم گذشت مدت طولانی از قطعیت آراء اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم پیگیری متعدد شعب اجرای احکام تاکنون اقدامی در جهت اجرای احکام قضایی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه احکام قطعی صادره در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها لازم‌الاجرا است، گفت: هر گونه ممانعت یا ترک فعل در انجام وظیفه از سوی دستگاه‌های متولی پیگیری قانونی به‌همراه خواهد داشت.

اخطار قوه قضاییه به سازمان جهاد کشاورزی تهران