اخطار مدیر کل !! به هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه تذکر داده شده که با قید فوریت تشکیل جلسه دهند

 به  گزارش فر نیوز ف امین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه تذکر داده شده که با قید فوریت تشکیل جلسه دهند و اعضای هیأت رییسه سال سوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه را مشخص کنند.

وی با اشاره به متن نامه ارسالی، تصریح کرد: مطابق ماده ۷۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان نمایندگی و اداره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با هیأت مدیره است و در صورت تعویض آن با رعایت تمامی ترتیبات و تشریفات قانونی از جمله ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرایی، با ذکر حدود اختیارات به هیأت رئیسه با حفظ مسوولیت هیأت مدیره قابل واگذاری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا هیأت مدیره مکلف است پس از پایان دوره تصدی یک‌ساله هیأت رئیسه و خزانه‌دار نسبت به برگزاری جلسه با دستور انتخاب هیأت رئیسه و خزانه‌دار اقدام کند.

وی اضافه کرد: در صورت عدم انتخاب به موقع، با اتمام دوره یک‌ساله و عدم تمدید اختیارات هیأت رئیسه و خزانه‌دار توسط هیأت مدیره، هیأت رئیسه سازمان استان و خزانه‌دار فاقد اختیارات مصرح در قانون و آیین‌نامه خواهد بود و مسوولیت و تبعات ناشی از آن برعهده کل اعضای هیأت مدیره است.

پیشنهاد فر نیوز
انتظاری بهارستانی یا زمستانی سردبرای نامزد های انتخاباتی !!