ارزان ترین موبایل های سامسونگ چند؟ / قیمت این گوشی سامسونگ ۱۲ میلیون شد

سامسونگ یکی از محبوب ترین برندهای موبایل است که علاقه مندان بسیاری را در جهان به سمت خود جذب کرده است. در بازار موبایل ایران این گوشی نوسانات قیمتی بسیاری را تجربه کرده و به قیمت های نجومی رسیده است.

در این گزارش لیست قیمت موبایل سامسونگ در بازار را تهیه کردیم که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی سامسونگ

سامسونگ Galaxy A۵۴

۱۲.۴۷۰.۰۰۰ تا ۱۵.۷۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۰۴e

۳.۰۷۰.۰۰۰ تا ۴.۴۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy F۱۳

۵.۱۲۹.۰۰۰ تا ۵.۳۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۱۴

۶،۳۴۰،۰۰۰ تا ۶.۵۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۵۲s ۵G

۱۱.۹۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۵۳ ۵G

۱۳.۷۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۰۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۷۲

سامسونگ Galaxy A۷۳ ۵G

۱۹.۳۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۸۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۳۲

۱۰.۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۵۹۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۳۳ ۵G

۱۰.۱۹۰.۰۰۰ تا ۱۱.۴۹۹.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۲۲ ۵G

۶.۶۹۹.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۲۳

۶.۴۵۰.۰۰۰ تا ۹.۲۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۱۳

۶.۹۸۰.۰۰۰ تا ۷.۷۴۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۳۲ ۵G

۱۱.۲۵۵.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۳۳

۸.۷۵۰.۰۰۰ تا ۹.۱۹۹.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۲۲

سامسونگ Galaxy M۲۳

سامسونگ Galaxy M۵۲ ۵G

۱۰.۸۰۰.۰۰۰ تا ۱۳.۹۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۰۴s

۳.۶۹۰.۰۰۰ تا ۵.۲۴۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۱۳

۵.۱۳۰.۰۰۰ تا ۸.۲۱۹.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۰۴

۳.۲۵۹.۰۰۰ تا ۴.۱۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy F۲۳

سامسونگ Galaxy A۳۴

۹.۰۹۰.۰۰۰ تا ۱۲.۵۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۱۴

۴.۷۵۰.۰۰۰ تا ۶.۹۹۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۱۴ ۵G

۷.۴۵۰.۰۰۰ تا ۸.۱۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۲۴ ۴G

۶.۷۳۹.۰۰۰ تا ۸.۵۹۰.۰۰۰