ارسال گزارش تفحص از عملکرد وزارت نیرو به قوه قضائیه

ارسال گزارش تفحص از عملکرد وزارت نیرو به قوه قضائیه

بررسی گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر از در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نقطه نظرات درباره گزارش کمسیون کشاورزی ، با ارسال آن به قوه قضائیه از مجموع 216 نماینده حاضر با 130 رای موافق، 68 رای مخالف، 4 رای ممتنع، موافقت کردند.

بنابراین گزارش، امیرقلی جعفری نماینده بروجن در تشریح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در انتقال آب بین حوضه ای ، گفت: درمورد پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای تاکنون هیچگونه تحقیق و تفحصی صورت نگرفته و به مجلس ارائه نشده است. دو تحقیق و تفحص مصوب شده اما به گزارش کمیسیون هم نرسید.

وی افزود:از وزیر نیرو برای اقداماتی که طی 2 سال اخیر انجام داده و ریل معیوب گذشته را تغییر دادند تشکر می کنم. این تحقیق و تفحص در مورد پروژه های انتقال آب بین حوضه ای کشور بوده که 16 پروژه را مورد بررسی قرار داده و 1300 صفحه مستندات جمع آوری کرده و از این میزان 130 صفحه خلاصه شده و به مجلس ارائه شده است که خلاصه آن هم اکنون قرائت می شود. تقاضای ما این است که این تحقیق و تفحص مورد رأی گیری قرار گرفته و برای برخورد با متخلفان به قوه قضائیه ارجاع داده شود.

ارسال گزارش تفحص از عملکرد وزارت نیرو به قوه قضائیه

نماینده بروجن ادامه داد:رویکردهای فنی و مدیریتی، عملکرد سازمانی و ساختاری، اعتبارات طرح ها، نحوه حکمرانی آب، شیوه نظارت و پایش عملکرد از جمله سرفصل های تحقیق و تفحص است.