استایل نگار عابدی از این رو به آن رو شد

استایل نگار عابدی از این رو به آن رو شد

از بازیگرانی است که سال های سال در تئاتر فعالیت کرده است و در 27 سالگی با مجموعه پسری به نام قدرت وارد قاب تلویزیون شد.

استایل نگار عابدی از این رو به آن رو شد

اما با سریال دودکش به کارگردانی محمد حسین لطیفی چهره اش در ذهن مخاطب ماند.

نگار عابدی ازدواج پر سرو صدایی با هدایت هاشمی داشت و بعد از بدنیا آمدن دخترش اِما این زندگی اش رفته رفته به حاشیه کشانده شد.

اما در نهایت چند سال پیش این زوج هنری از هم طلاق گرفتند.