استخر شنا دغدغه خاطر جوانان رومشکانی

رومشکان/ مژده خبر- وجود استخر شنا در شهرستان رومشکان درخواستی است که نشانگر یکی از دغدغه های شهروندان خصوصا جوانان و نوجوانان شهرستان رومشکان است

با وجود اینکه طی چند سال گذشته رومشکان از بخش به شهرستان ارتقا پیدا کرده است اما دریغ از یک مکان تفریح و سرگرمی مناسب، یکی از بهترین گزینه های مفرح و سالم ایجاد یک استخر برای شهرستان رومشکان است.

مردم ورزش دوست این شهرستان به علت نبود استخر به شهرستان های همجوار (کوهدشت و پلدختر) رفته و گاها هم از لحاظ هزینه ایاب و ذهاب و از نگاه خطرات احتمالی رفت و آمد تحت فشار هستند.

ورزش شنا در سبک های مختلف قابل یادگیری است، فواید پزشکی این رشته ورزشی جدا از سلامت روانی یک عمل پشیگیرانه در جهت تقویت و سلامت فیزیولوژیک بدن است

  • منبع خبر : مژده خبر