استقلال با این ستاره خارجی به توافق رسید

استقلال با این ستاره خارجی به توافق رسید

در نشست خبری پیش از بازی با اعلام کرد که مدیران باشگاه با عمرو ورده، وینگر مصری به توافق رسیده اند.

استقلال با این ستاره خارجی به توافق رسید