اسماعیل مسقطی شیرین پنجه موسیقی کرمانشاه
اسماعیل مسقطی شیرین پنجه موسیقی کرمانشاه

در شانزدهمین برنامه” برگی از شاخسار ادب” با اجرای “طیبه دولت آبادی” و سردبیری “نادر دارستانی” به گوشه ای از آثار و زندگینامه “اسماعیل مسقطی” نوازنده و خواننده نام آشنای کرمانشاهی پرداخته ایم. حجم ویدیو: ۵۸.۸۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۱۲:۰۳ پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید شیب تند کرونا در کرمانشاه/ شمار […]

در شانزدهمین برنامه” برگی از شاخسار ادب” با اجرای “طیبه دولت آبادی” و سردبیری “نادر دارستانی” به گوشه ای از آثار و زندگینامه “اسماعیل مسقطی” نوازنده و خواننده نام آشنای کرمانشاهی پرداخته ایم.

حجم ویدیو: ۵۸.۸۵M
|
مدت زمان ویدیو: ۰۰:۱۲:۰۳

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
شیب تند کرونا در کرمانشاه/ شمار بسترهای از ۲۰۰ نفرگذشت