اضافه شدن ۵۰ رشته تخصصی دکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

به گزارش افق کرمانشاه ،سیاوش وزیری گفت : ۱۵ رشته مقطع جدید در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ۲ سال گذشته راه اندازی شده است .
وی افزود: در این مدت مجتمع آموزشی پرستاری اسلام آباد غرب با سه رشته، دانشکده توانبخشی کرمانشاه با سه رشته تحصیلی راه اندازی شده و در حال حاضر دانشجویان در این دانشکده‌ها در حال تحصیل هستند.
وی ازراه اندازی رشته‌های ارشد و یک رشته دکترای پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی شهر کرمانشاه، سنقر و اسلام آبادغرب خبر داد .
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیش از ۱۰۰ رشته پزشکی در مقاطع مختلف، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و فوق دکترا دارد.
وزیری بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دارای ۱۰ دانشکده و پردیس بین الملل است و بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر پذیرش دانشجو ی خارجی دومین دانشگاه کشور است و در حال حاضر ۶۶۸ دانشجوی خارجی در دانشکده‌های آن تحصیل می‌کنند.
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیش از ۵۴۰ عضو هیات علمی دارد.

نوشته اضافه شدن ۵۰ رشته تخصصی دکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اولین بار در افق کرمانشاه | ofoqkermanshah.ir. پدیدار شد.