اطلاعیه امریه سربازی نهاد ریاست جمهوری (سرباز نهادی) سال ۱۴۰۳

اطلاعیه امریه سربازی نهاد ریاست جمهوری (سرباز نهادی) سال ۱۴۰۳

اطلاعیه امریه سربازی نهاد ریاست جمهوری (سرباز نهادی) سال ۱۴۰۳

نهاد ریاست جمهوری در نظر دارد از میان فارغ التحصیلان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در تهران اعزام ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ امریه سربازی جذب کند.

به گزارش گروه اقتصادی حیات ؛ نهاد ریاست جمهوری در نظر دارد از میان فارغ‌التحصیلان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا (به جز رشته‌های پزشکی) با معدل حداقل ۱۵ و بومی با حداقل ۷ سال سکونت دائم در تهران اعزام ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ امریه سربازی جذب کند.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ برای ثبت نام به سامانه جامع کارکنان وظیفه به نشانی mashmoolin.iripo.ir مراجعه کنند.

اطلاعیه امریه سربازی نهاد ریاست جمهوری (سرباز نهادی) جهت اعزام در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

بخش‌های متقاضی و رشته‌های تحصیلی مورد نیاز به شرح جدول زیر است:

اطلاعیه امریه سربازی نهاد ریاست جمهوری (سرباز نهادی) سال ۱۴۰۳

نکات مهم:

ثبت‌نام تنها از طریق سامانه جامع کارکنان وظیفه به نشانی mashmoolin.iripo.ir انجام می‌شود.

فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با معدل حداقل ۱۵ و بومی (حداقل ۷ سال سکونت دائم به همراه خانواده در تهران مستمر تا زمان ثبت‌نام پذیرفته می‌شوند.

علاوه بر شرط مقطع تحصیلی، بومی بودن و معدل کل، دارا بودن یکی از شروط هشت‌گانه ذیل الزامی است:
۱- خانواده ایثارگران
۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد یا ایتام
۳- افراد تحت پوشش بهزیستی
۴- مشمولین متأهل
۵- مشمولین معاف از رزم
۶- حافظان و قاریان برتر قرآن
۷- سابقه عضویت حداقل ۶ ماه در بسیج
۸- دکترای تخصصی Ph. D یا فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های برتر



میناسادات حسینی