اعتراض عضو هیات مدیره سازمان بورس به رشد ۳۶ درصدی اوراق

اعتراض عضو هیات مدیره سازمان بورس به رشد ۳۶ درصدی اوراق

اعتراض عضو هیات مدیره سازمان بورس به رشد ۳۶ درصدی اوراق

عیوضلو، عضو هیات مدیره سازمان بورس به رشد ۳۶ درصدی اوراق در بودجه سال آتی اعتراض کرد.

به گزارش بازار، رضا عیوضلو در پاسخ به توییت رییس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی نوشت: آیا در افزایش ۳۶ درصدی انتشار اوراق مالی (اوراق بدهی) ظرفیت بازارهای مالی لحاظ شده است؟! در حال حاضر تحت تاثیر افزایش تقاضای تامین مالی، نرخ های تامین مالی در سقف های تاریخی هستند.

اعتراض عضو هیات مدیره سازمان بورس به رشد ۳۶ درصدی اوراق