اعلام تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو

اعلام تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو

در بازی‌های آسیایی هانگژو تا این لحظه ۲۱۳ مرد و ۷۶ زن و جمعا ۲۸۹ ورزشکار نهایی شده است. با توجه به سیاست‌های مبنی بر اعزام کیفی کاروان، در این دوره تعداد ورزشکاران نزدیک به ۲۲ درصد نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.

کادر سرپرستی ۱۸ شهریور ماه به چین اعزام می‌شود و نخستین گروه از ورزشکاران ۲۳ شهریور ماه به هانگژو خواهند رفت.

اعلام تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو