افزایش ابر و رگبار پراکنده در نیمه شمالی کشور

افزایش ابر و رگبار پراکنده در نیمه شمالی کشور

امروز در استانهای مازندران،گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز در این استانها افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار می رود.

در نیمه غربی کشور جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش دما مستقر می شود.

سه شنبه در غالب مناطق کشور آسمان صاف است و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه فقط در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش و رگبار پراکنده انتظار می رود.

جمعه در استانهای گلستان و خراسان شمالی ابرناکی و بارش خفیف رخ خواهد داد و سایر مناطق کشور آسمان صاف همراه با هوای گرم تابستانی تداوم خواهد داشت.

همچنین طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه وزش باد در نوار شرقی افزایش می یابد. در منطقه زابل احتمال خیزش و کاهش دید وکیفیت هوا انتظار می رود.

هواشناسی 1200