افزایش ظرفیت پزشکی احتمالا به مدت دو سال متوقف می‌شود

دبیر کمیسیون تحول سلامت خبر داد:

افزایش ظرفیت پزشکی احتمالا به مدت دو سال متوقف می‌شود

افزایش ظرفیت پزشکی احتمالا به مدت دو سال متوقف می‌شود

دبیر کمیسیون تحول سلامت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر توقف احتمالی افزایش ظرفیت پزشکی به مدت دو سال تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی حیات، حسن ابوالقاسمی دبیر کمیسیون تحول سلامت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: امروز نخستین کمیسیون تحول سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد که در این جلسه دغدغه‌های افزایش ظرفیت و افت کیفیت آموزش پزشکی مطرح شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها به‌دلیل کمبود امکانات و زیرساخت، توان افزایش ظرفیت را ندارند، افزود: امیدواریم شورا توقف حداقل دو ساله‌ای در طرح افزایش ظرفیت ایجاد کند زیرا هیچکس در جامعه پزشکی موافق این افزایش ظرفیت نیست.

دبیر کمیسیون تحول سلامت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه عدم توقف افزایش ظرفیت، باعث افت شدید کیفیت آموزش پزشکی می‌شود، اضافه کرد: وزارت بهداشت باید اطلاعات درست را به رئیس جمهوری منتقل کند.

وی با خوشحالی از فصل جدید همکاری حوزه سلامت با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره اولویت‌های حوزه سلامت یادآور شد:‌ اولویت‌هایی که قصد داریم با راه‌اندازی کمیسیون سلامت به آنها ورود کنیم موضوعاتی نظیر نقش سلامت در نقشه جامع علمی کشور، موضوع افزایش ظرفیت پزشکی، تدوین آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات در بخش سلامت، خروج و جذب نخبگان پزشکی، مهاجرت متخصصان حوزه سلامت، فرهنگ سلامت و سواد سلامت، دیپلماسی علمی، مقابله با آپارتاید علمی و سلامت معنوی است.

پیشنهاد فر نیوز
قیمت طلا ۲۴ عیار به ۳.۲ میلیون تومان رسید / قیمت مثقال طلا ۱۰.۵ میلیون را رد کرد