افزایش قیمت سوخت صحت ندارد

افزایش قیمت سوخت صحت ندارد

جواد اوجی گفت: خوشبختانه تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور بدون وقفه در جریان است و هیچ کمبود سوختی در کشور وجود ندارد.

او گفت: با توجه به سفرهای تابستانی در کشور مصرف سوخت در این ایام افزایش یافته است، اما در شرایط کنونی ذخایر سوخت کشور به ۱۵۰ میلیون لیتر می رسد.

اوجی گفت: تا به امروز هیچ جایگاه سوختی در کشور تعطیل نیست و طبق روال ادامه دارد ،خوشبختانه ذخایر سوخت کشور مطلوب است و تمامی پالایشگاه با تمام توان در حال تولید سخت هستند.

وزیر نفت گفت: خواهشی که از هموطنان داریم این است که به شایعه افزلیش سوخت توجه نکنند،ما هیچ برنامه و بخشنامه ای در این زمینه نداریم.

او گفت:توصیه ما این است که هموطنان از خود استفاده کنند به طوریکه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۵۰ لیتر ۳هزار تومانی د. کارت سوخت است.

او گفت: خوشبختانه در گذشته کارت سوخت خودرو ۶ ماهه به دست متقاضیان می رسید، اما الان یکماه این کارت به دست صاحب خودرو می رسد.

اوجی در خصوص استفاده از کارت سوخت شخصی گفت:توصیه ما این است که حتما از کارت سوخت شخصی استفاده شود چرا که این کار باعث جلوگیری از قاچاق سوخت خواهد شود

وزیر نفت گفت: کارت هیچ جایگاهی جمع نشده، بلکه محدود شده است.

افزایش قیمت سوخت صحت ندارد