افشای سالها آزار جنسی در گارد ساحلی آمریکا

شبکه تلویزیونی سی ان ان با انتشار ابعاد جدیدی از پرونده آزار جنسی در بین نظامیان آمریکا، خبر داد که فرمانده پیشین گارد ساحلی این کشور مانع از انتشار تحقیقات در مورد ده ها سال آزار و اذیت جنسی در دانشسرای وابسته به این نیرو شده بود.