اقدامات مدیریت استان در ۱.۵ سال اخیر، استان کرمانشاه را در نهضت ملی مسکن بین استان‌های برتر کشور قرار داده است

کرمانشاه در بین استان‌های برتر در حوزه مسکن

 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار)اقدامات مدیریت استان در ۱.۵ سال اخیر، استان کرمانشاه را در نهضت ملی مسکن بین استان‌های برتر کشور قرار داده است

مسکن تدریجی در استان کرمانشاه عملیاتی شده و با این ابتکار، مردم، با سلیقه خودشان نازک‌کاری واحدهای مسکونی را تکمیل می کنند

خلاقیت کرمانشاه باید در کل کشور استفاده شود

استاندار کرمانشاه:

استان کرمانشاه در شاخص های مسکن، صعود جهشی داشته است

اعطای وام بانکی پیش از سهم آورده مردم، پیشنهاد کرمانشاه بود که ملی شد

محله جلوخان می تواند به قطب گردشگری شهری در غرب کشور تبدیل شود

یک دغدغه مهم ما تبدیل بافت فرسوده از تهدید به فرصت است؛ فرصتی برای سرمایه گذاری، تقویت معیشت، اشتغالزایی و جذب گردشگر