اقدام باشگاه استقلال برای معافیت سربازی مدافع آبی‌پوشان

اقدام باشگاه استقلال برای معافیت سربازی مدافع آبی‌پوشان

طبق قانون سازمان نظام وظیفه، بازیکنان شاغل در فوتبال تا ۲۸ سالگی و پس از این سن در صورت دعوت به اردو‌های تیم ملی تا ۳۰ سالگی می‌توانند از معافیت سربازی استفاده کنند.

طبق این قانون، بازیکنان موظف هستند از سوی باشگاه هر شش ماه اقدامات لازم برای گرفتن مجوز بازی را انجام دهند. در همین راستا، باشگاه استقلال با ارسال نامه‌هایی به سازمان نظام وظیفه، اقدامات لازم برای معافیت سربازی این بازیکن را انجام داده است. جلالی ۲۵ ساله تا ۲۸ سالگی می‌تواند از این معافیت استفاده کند.

اقدام باشگاه استقلال برای معافیت سربازی مدافع آبی‌پوشان