اقلیم کردستان عراق آماده استقبال از نیم میلیون زائر ایرانی

اقلیم کردستان عراق آماده استقبال از نیم میلیون زائر ایرانی

بخشی از برای دومین سال متوالی از طریق به می روند و برخی دیگر از گذرگاه های مرزی واقع در مرکز و جنوب عراق استفاده می کنند.
سیروان حسین، سخنگوی گذرگاه مرزی حاج عمران روز جمعه اعلام کرد که این مرز از چند روز پیش آماگی های لازم برای استقبال از زائران ایرانی را به پایان رسانده است.

بر اساس گزارش میدل ایست نیوز،وی خاطرنشان کرد که در دوره گذشته با مقامات ایران دیدارهایی داشته اند و مقامات ایرانی طبق محاسبات خود تصمیم گرفتند تا روند ورود زائران برای شرکت در زیارت اربعین حسینی را امروز آغاز کنند.

اقلیم کردستان عراق آماده استقبال از نیم میلیون زائر ایرانی