امروز در خصوص قیمت گذاری گندم تصمیم گیری می شود

امروز در خصوص قیمت گذاری گندم تصمیم گیری می شود

رضازاده عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در خصوص قیمت گذاری گندم گفت: قرار است امروز در خصوص ۳۲ کالای اساسی بخصوص گندم تصمیم گیری شود. اعضای شورای قیمت گذاری گندم متشکل از ۹ عضو است که این اعضاء ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر البته بدون حق رأی هستند.

او در خصوص تاخیر در اعلام نهایی قیمت گندم گفت: این موضوع به دلیل بررسی بیشتر به تعویق افتاده است در واقع تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به در نظر گرفتن معیار‌هایی از جمله هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی و … بستگی دارد.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: هزینه تولید در اکثر نقاط کشور وابستگی به اقلیم مختلف دارد و این قیمت در کمیسیون با نظر نمایندگان و اعضای قیمت گذاری مورد بحث قرار می‌گیرد.

رضازاده گفت: امیدواریم قیمت گندم امروز نهایی و احتمالا یکی دو محصول دیگر هم هفته آینده بررسی شود.

به گفته او، قیمت تضمینی برای ۳۲ قلم محصول تعیین می‌شود و گندم یکی از آنهاست، ولی نرخ نان را شورای آرد ونان تعیین می‌کند و ربطی به شورای قیمت گذاری گندم ندارد.

امروز در خصوص قیمت گذاری گندم تصمیم گیری می شود