انجام هزار و ۷۴۵ ماموریت اورژانسی در کرمانشاه

به گزارش افق کرمانشاه، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: از این تعداد ۳۷۸ ماموریت ترافیکی، ۱۳۶۷غیر ترافیکی، ۹۴۰ مورد انتقال به بیمارستان و ۵۳۱ درمان در محل بوده است.
مسعود قلعه سفیدی افزود: در این مدت ۸ هزار و ۸۹۵ تماس با اورژانس پیش بیمارستانی برقرار شده است.

نوشته انجام هزار و ۷۴۵ ماموریت اورژانسی در کرمانشاه اولین بار در افق کرمانشاه | ofoqkermanshah.ir. پدیدار شد.