انواع خامه صبحانه را چند بخریم؟

انواع خامه صبحانه را چند بخریم؟

فهرست قیمت برخی از انواع موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)
خامه صبحانه کاله -۲۰۰ میلی لیتر ۲۴,۹۰۰
خامه فرادما نیم چرب ۳۰% چربی ۲۰۰ گرمی رامک ۳۲,۵۰۰
خامه صبحانه کاله ۲۰۰ گرمی ۳۲,۰۰۰
خامه پاکتی صورتی ۲۰۰ گرمی پگاه ۳۱,۰۰۰
خامه فرادما پگاه – ۲۵۰ میلی لیتر ۳۲,۰۰۰
خامه شکلاتی کاله – ۱۰۰ گرم ۱۷,۰۰۰
خامه عسلی شکلی ۱۰۰ گرمی ۱۶,۵۰۰

خامه کاله مقدار ۱۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰

انواع خامه صبحانه را چند بخریم؟