اهانت به ساحت قرآن کریم در هلند

اهانت به ساحت قرآن کریم در هلند

ادوین واگنسفلد که رهبری شاخه هلندی جنبش راست افراطی «پگیدا» را بر عهده دارد، به همراه دو نفر دیگر یک نسخه از قرآن را پاره کرد.

«پگیدا» یا «وطن پرستان اروپایی علیه اسلامی شدن غرب» یک جنبش نژادپرستانه است که در سال ۲۰۱۴ به دلیل هجوم مهاجران از شهر درسدن آلمان راه اندازی شد و نسبت به آنچه «اسلامی شدن غرب» می‌خوانند، هشدار می‌دهد و خواستار اخراج مسلمانان از اروپاست.

پلیس هلند جاده منتهی به خیابانی را که سفارت ترکیه در آن قرار دارد، بست؛ جایی که تظاهراتی متقابل ترتیب داده شده بود و در آن حدود ۵۰ نفر شرکت کردند. برخی از آنها زمانی که واگنسفلد شروع به پاره کردن صفحات قرآن کرد، به سمت وی ​​سنگ پرتاب کردند.

حدود ۲۰ پلیس با باتوم وارد عمل شدند و برخی تلاش کردند تا فعال افراطی را هنگام ترک محل تعقیب کنند.

دولت هلند سازماندهی این تظاهرات را محکوم کرده، اما گفته قدرت قانونی برای جلوگیری از آن را ندارد.

دیلان یشلگوس زگریوس، وزیر دادگستری هلند که در ترکیه متولد شده است نیز از اهانت به قرآن انتقاد کرد و گفت که این یک رفتار «رقت انگیز» است؛ اما اشاره کرد که قوانین این کشور اجازه چنین تظاهراتی را می‌دهد.

اهانت به ساحت قرآن کریم در هلند

واگنسفلد به دلیل اظهاراتی که در جریان تظاهرات مشابهی در ژانویه داشت، هنگامی که یک نسخه از قرآن را در مقابل پارلمان پاره کرد و آن را به آدولف هیتلر تشبیه کرد، با محاکمه روبرو است.

اقدامات مشابه هتک حرمت قرآن اخیراً در چندین کشور اروپایی اتفاق افتاده است، در اواخر ماه ژوئیه، دو مرد علاوه بر حوادث مشابه امسال در دانمارک، یک جلد قرآن را در مقابل پارلمان سوئد به آتش کشیدند.