اهانت به قرآن در دانمارک ممنوع می شود

اهانت به قرآن در دانمارک ممنوع می شود

روز جمعه اعلام کرد که بعد از آنچه حوادث مختلف مرتبط با باعث ایجاد موجی از خشم در کشورهای مسلمان شد سوزندان کتاب آسمانی مسلمانان را ممنوع می‌کند.

«پیتر هاملگارد»، وزیر دادگستری دانمارک گفت دولت این کشور لایحه‌ای تقدیم خواهد کرد که «اقدامات نامناسب با هر چیز دارای اهمیت مذهبی برای یک اجتماع مذهبی را ممنوع می‌کند.»

وزیر دادگستری دانمارک گفت که هدف از تدوین این لایحه به طور مشخص جلوگیری از سوزاندن و اهانت به کتب مقدس در اماکن عمومی است.

هاملگارد همچنین تصریح کرد که سوزندان قرآن، «اقدامی زننده و غیرهمدلانه است که به دانمارک و منافع این کشور آسیب وارد می‌کند.»

اهانت به قرآن در دانمارک ممنوع می شود

قانون جدید در فصل دوازدهم مقررات کیفری دانمارک که مربوط به مباحث امنیت ملی است گنجانده خواهد شد. وزیر دادگستری دانمارک گفت محافظت از امنیت ملی انگیزه اصلی برای این اقدام است.

او تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم بیکار بنشینیم تا چند نفر هر کاری را برای تحریک به واکنش‌های خشونت‌آمیز انجام دهند.»

این قانون اهانت به انجیل، تورات و صلیب را نیز محکوم می‌کند. کسانی که این قانون را نقض کنند ممکن است با جریمه و تحمل حبس تا 2 سال محکوم شوند.