اوضاع بحرانی داروخانه‌ها/ تأسیس ۳۰۰ داروخانه در یک ماه + نمودارها

بررسی نمودارهای حاصل از یک مطالعه نشان می‌دهد در مدت یک ماه، ۳۰۰ داروخانه جدید در کشور تأسیس شده است.

اوضاع بحرانی داروخانه‌ها/ تأسیس ۳۰۰ داروخانه در یک ماه + نمودارها

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، اقتصاد داروخانه‌های کشور دچار نابسامانی شده است و یکی از دلایل آن، صدور مجوز تأسیس داروخانه‌های جدید است. در حالی که در خیلی از شهرهای کشور، تعداد داروخانه‌ها به مرحله اشباع رسیده و چندان ضرورتی برای تأسیس داروخانه‌های جدید، وجود ندارد.

بر اساس آمار ارائه شده، هرم سنی داروسازان اکنون در رنج سنی ۳۰ تا ۴۰ سال است که آماده به‌کارگیری در داروخانه‌ها هستند.

اوضاع بحرانی داروخانه‌ها/ تأسیس ۳۰۰ داروخانه در یک ماه + نمودارها

تعداد داروخانه‌ها ۱۵۵۰۵ داروخانه است که حدود ۱۴۹۲ مورد آنها ماهیت حقوقی وابسته به ارگان‌های دولتی دارند.

اوضاع بحرانی داروخانه‌ها/ تأسیس ۳۰۰ داروخانه در یک ماه + نمودارها

در دهه ۸۰ ماهانه ۲۰ داروخانه افتتاح می‌شد و در دهه ۹۰ نیز این روند افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ ماهانه به طور میانگین ۱۰۰ داروخانه افتتاح شد و تا شهریور ۱۴۰۲ به طور متوسط ۳۰۰ داروخانه در حال بازگشایی است.

اوضاع بحرانی داروخانه‌ها/ تأسیس ۳۰۰ داروخانه در یک ماه + نمودارها

رشد تعداد داروخانه‌ها از میزان فروش دارو در سال گذشته سبقت گرفته است.

اوضاع بحرانی داروخانه‌ها/ تأسیس ۳۰۰ داروخانه در یک ماه + نمودارها

فروش بازار دارویی کشور در سال ۹۴ حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به طور میانگین هر داروخانه ماهانه ۲۹۵ میلیون تومان بوده است. در آن سال تورم ۱۱ درصد محاسبه شده است.

اوضاع بحرانی داروخانه‌ها/ تأسیس ۳۰۰ داروخانه در یک ماه + نمودارها

در سال ۹۴، تعداد بازگشایی داروخانه‌ها از افزایش فروش داروخانه‌ها کمتر بوده است اما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به سبب قیمت‌گذاری دستوری سیاست‌های انقباضی، تورم از افزایش تعداد داروخانه‌ها عقب افتادند.

اوضاع بحرانی داروخانه‌ها/ تأسیس ۳۰۰ داروخانه در یک ماه + نمودارها

افزایش تعداد داروخانه از افزایش فروش و تورم پیشی گرفته است.

تعداد داروخانه‌ها ۲۴ درصد، فروش داروخانه‌ها ۱۴ درصد و تورم ۴۰ درصد رشد داشته است.

از ابتدای سال ۴۰ داروخانه حقوقی وابسته دولتی افتتاح شده که این زنگ خطری است برای داروخانه‌های خصوصی است.

در تهران رشد ۳۰ درصدی تعداد داروخانه‌ها به نسبت دو سال گذشته تا به امروز را شاهد هستیم.