اولویت ارزی واردات گوشت قرمز تغییر کرد

اولویت ارزی واردات گوشت قرمز تغییر کرد

مدیرعامل پرسپولیس چند هفته پیش بود که مدعی شد تیمش با داشتن نفراتی چون ، مهدی عبدی، محمد عمری و امید عالیشاه دلیل ندارد به‌دنبال مهاجم خارجی برای نشستن روی نیمکت تیمش باشد. درواقع این جمله درویش کنایه‌ای به سرمربی تیمش بود که وقتی قرار است بازیکن خارجی را مثل دیاباته و پریرا روی نیمکت بنشاند، بهتر است به مهاجمان داخلی اعتماد کند.

این اظهارنظر درویش چندان به‌مذاق برخی هواداران پرسپولیس هم خوش نیامد و آن‌ها همچنان خواستار با کیفیت خارجی برای تیم‌شان بوده و هستند. در همین راستا یحیی در مصاحبه‌های خود همچنان از نیاز تیمش به مهاجم هدف صحبت کرد. نکته جالب توجه این‌که در بازی هفته اول پرسپولیس مقابل آلومینیوم، یحیی حتی از عبدی که تخصصی‌ترین مهاجم نوک تیمش است هم استفاده نکرد تا بی‌اعتمادی‌اش به او را نشان دهد.

اولویت ارزی واردات گوشت قرمز تغییر کرد

در واقع هدف یحیی از این اقدام این بود که به درویش نشان دهد به عبدی اعتقاد و اعتمادی ندارد و باشگاه را نیز تحت فشار قرار دهد تا مهاجم مدنظرش را جذب کنند.