اولین جلسه کمیته توسعه، هماهنگی و پشتیبانی آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی
شنبه 16 دی 1402-09:56

';
this.title = 'عکس ' + (this.index + 1) + ' از ' + this.group.length + (this.title ? ' – ' + this.title : '') + downloadButton;

var alt = this.element.find('img').attr('alt');
this.inner.find('img').attr('alt', alt);
},

});

//$(".photoThumbnail").each(function () {
// var parWidth = $(this).parent().width();
// $(this).parent().height(parWidth);
//});

});

$(window).load(function () {
//$(".photoThumbnail").each(function () {
// var parWidth = $(this).parent().width();
// $(this).parent().height(parWidth);

// var parHeight = $(this).parent().height();
// var martop = (parHeight – $(this).height()) / 2;
// $(this).css('margin-top', martop);
//});
});

نام عکاس: حسناداریوش

زمان انتشار: شنبه 16 دی 1402 09:45

اولین جلسه کمیته توسعه، هماهنگی و پشتیبانی آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی

اولین جلسه کمیته توسعه، هماهنگی و پشتیبانی آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی در شهرستان زاوه با حضور معاون فرماندار شهرستان، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش زاوه، معاونین اداره آموزش و پرورش زاوه، کارشناس مسئول تشخیص و توانبخشی اداره استثنایی، شهردار ، نمایندگان اداره بهزیستی و کمیته امداد، مدیران مدارس البرز، بهار و مرکز جامع سنجش شهرستان و جمعی از کارشناسان دو اداره در دفتر مدیریت آموزش و پرورش زاوه برگزار شد.


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH


 | HOSNA DARUSH

کلمات کلیدی:


اداره آموزش‌وپرورش استثنایی استان خراسان رضوی


شهرستان زاوه


سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور


جلسه


سنجش