اگر استقلال سپاهان را ببرد باید مجسمه جواد را از طلا بسازند!

اگر استقلال سپاهان را ببرد باید مجسمه جواد را از طلا بسازند!

شنبه ۲۸ مرداد را می‌بینید.

اگر استقلال سپاهان را ببرد باید مجسمه جواد را از طلا بسازند!