ایران به دنبال ایجاد اتحادیه کشورهای تحت تحریم؛ تلاش برای منافع حداکثری از خزر

ایران به دنبال ایجاد اتحادیه کشورهای تحت تحریم؛ تلاش برای منافع حداکثری از خزر

وزیر امور خارجه:
ایران به دنبال ایجاد اتحادیه کشورهای تحت تحریم؛ تلاش برای منافع حداکثری از خزر

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه گفت: امضای اعلامیه مشترک ایران و روسیه برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه گامی در چهارچوب ابتکار تهران برای ایجاد یک اتحادیه از کشورهای تحت تحریم غرب است.