این افراد پاداش صرفه جویی می گیرند + فیلم

گاز طبیعی یکی از منابع انرژی نظیر هیدروکربن‌ها است که به صورت اصلی از زیرزمین استخراج می‌شود. این گاز به عنوان یکی از سوخت‌های ساختاری پاک و فراوان در طبیعت، از مزایای متعددی در تولید انرژی برخوردار است. اصلی‌ترین مکانیسم تشکیل گاز طبیعی از تجمع باقیمانده امواج آلی در زیرزمین است که در طی زمان با فشار و دما به تجزیه و تحلیل مواد آلی مانند جلبک‌ها و جانوران در اثر تجزیه‌کننده‌ها (باکتری‌ها) تبدیل می‌شود. این گاز اصلی‌ترین عنصر موجود در تشکیلاتی همچون مخازن گاز طبیعی و گازهای شسته‌شده از نفت است. گاز طبیعی، با پایین بودن سطح آلاینده‌ها در مقایسه با سایر منابع سوخت، به عنوان یک منبع انرژی سبک، کم انرژی زا و کم آلاینده محسوب می‌شود و در صنایع مختلف، تولید برق، حمل و نقل، و صنایع شیمیایی به عنوان یک جایگزین پاک و مؤثر برای حفظ محیط زیست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳۵ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید، تا ۵۲۰ هزار تومان پاداش بگیرید!