بازگشت پناهجویان افغان از ایران به افغانستان

بازگشت پناهجویان افغان از ایران به افغانستان

وزارت امور و عودت کنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد 774 مهاجر افغان از ایران به این کشور بازگشتند.

مسئول مرزی اسلام‌قلعه ولایت هرات گفت: از میان افراد عودت کننده، 622 نفر برای دریافت کمک به نمایندگی دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند و مساعدت‌های خوراکی و غیر خوراکی به آنها توزیع شد.

وزارت مهاجرین دولت موقت افغانستان اول شهریور نیز از بازگشت 2 هزار و 589 مهاجر از ایران به افغانستان خبر داده بود.

ادامه بازگشت پناهجویان افغان از ایران به افغانستان