بازیکن مصدوم پرسپولیس جراحی شد

بازیکن مصدوم پرسپولیس جراحی شد

بنابر اعلام دکتر علیرضا حقیقت، علیرضا عنایت‌زاده که در جریان تمرینات، از ناحیه رباط صلیبی دچار شده بود، امروز از ناحیه تحت عمل جراحی قرار گرفت.

این بازیکن جوان، فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد.

وی باید در ماه‌های آینده دوران نقاهت و بازتوانی را تا بازگشت دوباره به میادین فوتبال دنبال کند.

بازیکن مصدوم پرسپولیس جراحی شد