باورتان میشود جذاب ترین بازیگر هندی، افغانستانی است؟

باورتان میشود جذاب ترین بازیگر هندی، افغانستانی است؟

یکی از بزرگترین بازیگران سینمای هند پدرش «سلیم خان» نویسنده مشهور و مادرش «سلما خان» همسر اول پدرش می باشد و پدربزرگش از مسلمانان مهاجرت کرده افغانستانی به هند است.

باورتان میشود جذاب ترین بازیگر هندی، افغانستانی است؟

عشق و عاشقی

در سال 1999 وقتی 34 ساله بود با فیلم من قلبم را برای محبوبم می فرستم تمامی جوایز سال را گرفت.

جالب ترین نکته این فیلم ماجرای عاشق شدن سلمان خان به آیشواریا رای بود که این رابطه دو سال طول کشید.

جدایی و خودکشی

آیشواریا رای در مدتی که با سلمان خان بود تهمت های زیادی از روانی بودن، دست به زن داشتن و مشروب خوردن سلمان خان منتشر کرد.

این موضوع باعث جداییشان شد.

بعد از جدایی، سلمان خان از نظر روحی به شدت به هم ریخت و دست به خودکشی زد.

توسط یکی از همکارانش بنام سانچی و همسرش از مرگ نجات یافت.