به عنوان یک شهروند وظیفه خود میدانم که قدردان زحمات زباله گردهایی که برای امرار معاششان به جمع آوری و فروش زباله های قابل بازیافت مبادرت می نمایند ، باشم که اگر نبودند ای بسا وضعیت شهر صد چندان وخیم تر و خیابانها و معابر در اثر انباشت زباله به مراتب چندش آورتر می […]

 

به عنوان یک شهروند وظیفه خود میدانم که قدردان زحمات زباله گردهایی که برای امرار معاششان به جمع آوری و فروش زباله های قابل بازیافت مبادرت می نمایند ، باشم که اگر نبودند ای بسا وضعیت شهر صد چندان وخیم تر و خیابانها و معابر در اثر انباشت زباله به مراتب چندش آورتر می شدند!

این قشر ازجمله کسانی هستند که نه هیچکس برای زحمات و عملکردِ مثبتشان از آنها قدردانی می کند و نه کسی به قصد قدردانی از خدمات بی چشمداشتشان بنری در سطح خیابانها و میادین برایشان نصب می کند !

بهترین قدردانی از جانب ما در حق ایشان می تواند این باشد که زباله های قابل بازیافت را در منازل تفکیک و در اختیارشان قرار دهیم تا هم به امرار معاش این عزیزان کمکی کرده باشیم و هم دفعِ زباله ها را هدفمند کرده و آنرا به حداقل ممکن برسانیم.

✍علی محمد امرایی

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کلید واژه ها ، چالش ها و موفقیت ها در رمز ارز دیجیتال از زبان "عزیزی " جوان نخبه کرمانشاهی