به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز طرح «دست‌های مهربانی» به همت خادمیاران کانون خدمت رضوی شهرستان قصرشیرین در این شهرستان اجرا شد. در این طرح خادمیاران رضوی به روستاهای شهرستان قصرشیرین رفته و به ویزیت رایگان بیماران نیازمند روستا پرداختند. گفتنی است، خادمیاران رضوی در قالب طرح «دست‌های مهربانی» با حضور در منازل […]

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز طرح «دست‌های مهربانی» به همت خادمیاران کانون خدمت رضوی شهرستان قصرشیرین در این شهرستان اجرا شد.

در این طرح خادمیاران رضوی به روستاهای شهرستان قصرشیرین رفته و به ویزیت رایگان بیماران نیازمند روستا پرداختند.

گفتنی است، خادمیاران رضوی در قالب طرح «دست‌های مهربانی» با حضور در منازل روستاییان با ویزیت رایگان خدماتی را به این قشر ارائه می‌دهند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
"مشارکت همگانی" اصل مهم در حفاظت از منابع‌طبیعی است