حسن عزیزی گفت: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها رصد اشتغال ثبت شده بر اساس تعهدات دستگاه های اجرایی است که از ابتدای امسال تاکنون ۴۷ هزار و ۳۰۸ فرصت شغلی ناخالص معادل صد درصد تعهد پیش بینی شده در سامانه، ثبت شده است./حسن عزیزی افزود: پیش بینی تعداد اشتغال های جدید […]

۴۷ هزار شغل جدید در سامانه رصد کرمانشاه ثبت شد

حسن عزیزی گفت: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها رصد اشتغال ثبت شده بر اساس تعهدات دستگاه های اجرایی است که از ابتدای امسال تاکنون ۴۷ هزار و ۳۰۸ فرصت شغلی ناخالص معادل صد درصد تعهد پیش بینی شده در سامانه، ثبت شده است./حسن عزیزی افزود: پیش بینی تعداد اشتغال های جدید برای سال ۹۹ بر اساس مفاد سند سه اشتغال استان و به منظور دستیابی به کاهش ۲ و نیم درصدی نرخ بیکاری در استان بوده است./وی افزود: برای رسیدن به کاهش ۲ و نیم درصدی نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ نیز تعداد ۵۰۸۵۴ اشتغال ناخالص پیش بینی شده است./مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه اضافه کرد: بر اساس سند سه ساله اشتغال استان کرمانشاه در پایان سال ۹۹ باید  ۱۷هزار و ۶۴۶  شغل خالص ایجاد شود که پیش بینی می شود در پایان سال ۹۹ نرخ بیکاری به ۱۳ و ۲ دهم درصد برسد./عزیزی همچنین پیش بینی ایجاد اشتغال خالص بر اساس سند اجرایی اشتغال را   ۱۸ هزار و ۹۶۸  فرصت شغلی خالص جدید در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود با تحقق پیش بینی های سند سه ساله اشتغال استان، نرخ بیکاری به ۱۰ و ۷ دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۰ برسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفا ه اجتماعی کرمانشاه با بیان این که بر اساس تعهدات تعیین شده از سوی دولت برای دستگاه های اجرایی ۴۷ هزار و ۳۰۸ شغل ناخالص پیش‌بینی شده بود، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۷ هزار و ۳۰۸ اشتغال جدید در سامانه رصد ثبت شده است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
توقف فعالیت استخر‌ها و سالن‌های ورزشی در کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، حسن عزیزی گفت: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها رصد اشتغال ثبت شده بر اساس تعهدات دستگاه های اجرایی است که از ابتدای امسال تاکنون ۴۷ هزار و ۳۰۸ فرصت شغلی ناخالص معادل صد درصد تعهد پیش بینی شده در سامانه، ثبت شده است.

حسن عزیزی افزود: پیش بینی تعداد اشتغال های جدید برای سال ۹۹ بر اساس مفاد سند سه اشتغال استان و به منظور دستیابی به کاهش ۲ و نیم درصدی نرخ بیکاری در استان بوده است.

وی افزود: برای رسیدن به کاهش ۲ و نیم درصدی نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ نیز تعداد ۵۰۸۵۴ اشتغال ناخالص پیش بینی شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه اضافه کرد: بر اساس سند سه ساله اشتغال استان کرمانشاه در پایان سال ۹۹ باید  ۱۷هزار و ۶۴۶  شغل خالص ایجاد شود که پیش بینی می شود در پایان سال ۹۹ نرخ بیکاری به ۱۳ و ۲ دهم درصد برسد.

عزیزی همچنین پیش بینی ایجاد اشتغال خالص بر اساس سند اجرایی اشتغال را   ۱۸ هزار و ۹۶۸  فرصت شغلی خالص جدید در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود با تحقق پیش بینی های سند سه ساله اشتغال استان، نرخ بیکاری به ۱۰ و ۷ دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۰ برسد.