استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه تکمیل و تحویل واحد‌ها نیازمند مشارکت مردم و پرداخت سهم آورده است اظهار داشت : هر چند تورم میزان سهم آورده صاحبان واحد‌ها را افزایش داده است اما ارزش افزوده این واحد‌ها نیز افزایش بسیار چشمگیری داشته است./وی گفت: با ورود رییس کل دادگستری استان به موضوع ، اعتمادسازی […]

ساخت واحد‌های مسکن مهر پاوه در مرحله‌ی نهایی

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه تکمیل و تحویل واحد‌ها نیازمند مشارکت مردم و پرداخت سهم آورده است اظهار داشت : هر چند تورم میزان سهم آورده صاحبان واحد‌ها را افزایش داده است اما ارزش افزوده این واحد‌ها نیز افزایش بسیار چشمگیری داشته است./وی گفت: با ورود رییس کل دادگستری استان به موضوع ، اعتمادسازی مناسبی صورت گرفته است و تعدادی از صاحبان واحد‌ها بدهی خود را پرداخت کرده‌اند./استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد:بقیه نیز با پرداخت  سهم  واحد خود کلید آن را تحویل بگیرند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه تکمیل و تحویل واحد‌ها نیازمند مشارکت مردم و پرداخت سهم آورده است اظهار داشت : هر چند تورم میزان سهم آورده صاحبان واحد‌ها را افزایش داده است اما ارزش افزوده این واحد‌ها نیز افزایش بسیار چشمگیری داشته است.

وی گفت: با ورود رییس کل دادگستری استان به موضوع ، اعتمادسازی مناسبی صورت گرفته است و تعدادی از صاحبان واحد‌ها بدهی خود را پرداخت کرده‌اند.

 

استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد:بقیه نیز با پرداخت  سهم  واحد خود کلید آن را تحویل بگیرند./صداوسیما

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بهبود وضعیت شهرها به‌سمت "آبی"/ رشد47درصدی ترددهای بین‌شهری نگران‌کننده است+ نقشه