ظهر امروز به مناسبت هفته درختکاری و به پاس قدردانی از زحمات مدافعان سلامت، برنامه کاشت نهال سپاس در بیمارستان فارابی شهر کرمانشاه اجرا شد. در این برنامه ۵۰۰ اصله نهال درخت میوه در محوطه مرکز آموزشی درمانی فارابی در شهر کرمانشاه کاشته شد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید توزیع ۱۴ هزار […]

ظهر امروز به مناسبت هفته درختکاری و به پاس قدردانی از زحمات مدافعان سلامت، برنامه کاشت نهال سپاس در بیمارستان فارابی شهر کرمانشاه اجرا شد.

در این برنامه ۵۰۰ اصله نهال درخت میوه در محوطه مرکز آموزشی درمانی فارابی در شهر کرمانشاه کاشته شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ترافیک در محورهای کندوان و هراز/ تردد پرحجم خودرو در آزادراه رشت-قزوین