به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز به مناسبت هفته درختکاری و به پاس قدردانی از زحمات مدافعان سلامت، برنامه کاشت نهال سپاس در بیمارستان فارابی شهر کرمانشاه اجرا شد. در این برنامه ۵۰۰ اصله نهال درخت میوه در محوطه مرکز آموزشی درمانی فارابی در شهر کرمانشاه کاشته شد. برنامه کاشت نهال سپاس توسط سازمان سیما، […]

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز به مناسبت هفته درختکاری و به پاس قدردانی از زحمات مدافعان سلامت، برنامه کاشت نهال سپاس در بیمارستان فارابی شهر کرمانشاه اجرا شد.

در این برنامه ۵۰۰ اصله نهال درخت میوه در محوطه مرکز آموزشی درمانی فارابی در شهر کرمانشاه کاشته شد.

برنامه کاشت نهال سپاس توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری و با همکاری و مشارکت مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه انجام شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
خطیبی: از دقیقه 70 به بعد دچار افت بدنی شدیم