فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از تشکیل مجمع خیران امنیت ساز نیروی انتظامی در کرمانشاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانده  انتظامی استان کرمانشاه گفت: در این مجمع ،نیروی انتظامی بستری را فراهم کرده است که خیران و سازمان‌های مردم نهاد در کنار نیروی  انتظامی در حوزه‌های نظارتی و مشارکتی مانند […]

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از تشکیل مجمع خیران امنیت ساز نیروی انتظامی در کرمانشاه خبر داد.

تشکیل مجمع  خیران امنیت ساز نیروی انتظامیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانده  انتظامی استان کرمانشاه گفت: در این مجمع ،نیروی انتظامی بستری را فراهم کرده است که خیران و سازمان‌های مردم نهاد در کنار نیروی  انتظامی در حوزه‌های نظارتی و مشارکتی مانند پلیس افتخاری، شورای معتمدان پلیس و همچنین حوزه‌های  مالی و اقتصادی همکاری ‌کنند.

 سردارجاویدان بخش دیگر از تعامل خیران با نیروی انتظامی را  اهداء زمین ساختمان و تجهیزات  اعلام کرد و  افزود: با بهره گیری از این ظرفیت‌ها نیروی انتظامی می‌تواند رسالت خود را بهتر از همیشه انجام دهد.

 

وی افزود: همچنین اجرای این طرح ، تعامل بین نیروی انتظامی و مردم را افزایش خواهد داد که نتیجه ان  امنیت پایدار در جامعه است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اینترنتی شدن نوبت دهی مراکز تعویض پلاک در۲ شهرستاناستان